De Kleine Wereld
onderwijs met zorg

Schoolvakanties

Vakanties en studiedagen 2019 / 2020


Herfstvakantie: maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober
Studiedag: dinsdag 5 november
Studiedag: vrijdag 6 december
Kerstvakantie: vrijdag 20 december 12:00 t/m vrijdag 3 januari
Studiedag: maandag 20 januari
Voorjaarsvakantie: maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari
Studiedag: woensdag 25 maart
Studiedag: donderdag 9 april
Goede vrijdag: vrijdag 10 april
Pasen: maandag 13 april
Meivakantie: maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 
Hemelvaart: donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei
Pinksteren: maandag 1 juni
Studiedag: donderdag 11 juni
Zomervakantie 2019: vrijdag 17 juli 12:00 t/m vrijdag 28 augustus
 

Extra vrije dagen voor leerlingen van SO1:

maandag 4 november
dinsdag 21 januari 
donderdag 9 april
vrijdag 12 juni